Tổng hợp những kiến thức về các sản phẩm da thật, những kinh nghiệm sử dụng và bảo quản da cũng như những thông tin về các dụng cụ làm đồ da handmade.